Τηλ: 2114094912 |
Κιν: 6977807880  |
Email: 

Μετεγχειρητική κήλη

download (4) Όταν έχουμε κακή επούλωση του εγχειρητικού τραύματος, μετά από προηγηθείσα εγχείρηση, μπορεί να δημιουργηθεί μετεγχειρητική κήλη. Τα αίτια μπορεί να είναι η κακή τεχνική, η διαπύηση του τραύματος και η κακή επούλωση.

download (1)download (3)download (2)

Προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται η διατομή νεύρων κατά την διάρκεια του χειρουργείου και η επακόλουθη ατροφία των μυών, η μακρόχρονη παραμονή παροχετεύσεων, ο ειλεός και ο μακροχρόνιος μετεγχειρητικός βήχας.

Η διάγνωση είναι εύκολη και γίνεται με την κλινική εξέταση. Παραγγέλνουμε στον άρρωστο να ανακληθεί με τους κοιλιακούς του ή να βήξει.

download

Η σύγχρονη τεχνολογία, μας δίνει την λύση της χειρουργικής θεραπείας της μετεγχειρητικής κήλης. Η χρήση των πλεγμάτων μας εξασφαλίζει την πλήρη αποκατάσταση του κοιλιακού τοιχώματος και την δυνατότητα στον ασθενή να διάγει μια φυσιολογική ζωή χωρίς περιορισμούς