Μηροκήλη

download (1)

Είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακού οργάνου από το μηριαίο δακτύλιο. Πρόκειται για εξασθένηση ενός τμήματος του τοιχώματος της μηροβουβωνικής περιοχής που λέγεται εγκάρσια περιτονία. Στη μορφή αυτή της κήλης, το πρόβλημα είναι μέσα στο μηριαίο δακτύλιο. Πολλές φορές η διάγνωση μεταξύ μηροκήλης και βουβωνοκήλης, είναι δύσκολη.

Εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες από ότι τους άνδρες σε αναλογία τέσσερα προς ένα. Η πιθανότητα περίσφιξης, είναι πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες κήλες που σε κάποιες σειρές, φθάνει το 30% των περιπτώσεων.

images (1)images (2)

Τα συμπτώματα, μοιάζουν με αυτά της βουβωνοκήλης, όπως ήπιο άλγος ή αίσθημα βάρους τοπικά. Μπορεί να εμφανισθούν και συμπτώματα απόφραξης και ειλεού, όταν η μηροκήλη περιέχει λεπτό έντερο.

downloadΗ θεραπεία είναι μόνο χειρουργική και πρέπει να γίνεται άμεσα λόγω της αυξημένης συχνότητας περίσφιξης.

Χρησιμοποιούνται σύγχρονα πλέγματα για την αποκατάσταση του ελλείμματος και η ς, μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς είναι ομαλή και βραχεία.