Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

download

Είναι η παλινδρόμηση γαστρικού περιεχομένου στον οισοφάγο. Τογαστρικό περιεχόμενο αποτελείται από γαστρικό υγρό, δωδεκαδακτυλικό υγρό και τροφές. Οι παράγοντες που ευνοούν την κατάσταση αυτή είναι ο μεγάλος όγκος του γαστρικού περιεχομένου και η ανεπάρκεια του κατώτατου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

download (3)images (3)

Αυτή η ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση και διαπιστώνεται στο 10%-15% του συνόλου των ανθρώπων που υποβάλλονται σε ενδοσκόπηση του ανωτέρου πεπτικού για οποιαδήποτε αιτία.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι οπισθοστερνικός πόνος ή καυσαλγία, αίσθημα βάρους αναγογή τροφής με όξινη γεύση, συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού, δυσφαγία, κακουχία/καταβολή.

Ένδειξη για χειρουργική θεραπεία έχουμε όταν η συντηρητική αγωγή αποτύχει.

images (2)

Η σημαντικότερη επέμβαση που σήμερα γίνεται λαπαροσκοπικά είναι η πλαστική του θόλου του στομάχου, γνωστή ωσ επέμβαση Nissen. Κατ' αυτή, διενεργείται πλήρης περιτύλιξη της τελικής μοίρας του οισοφάγου από το θόλο του στομάχου και ελάττωση του εύρους του οισοφαγικού τμήματος του διαφράγματος.images