Περιεδρικό Απόστημα

periedriko_apostima_1

Τo περιεδρικό απόστημα αποτελείται από συγκεντρωμένη ποσότητα πύου σε κοιλότητα γύρω από τον πρωκτό.

 

Συμπτώματα

Εκδηλώνεται με πόνο, πυρετό και διόγκωση. Πολλές φορές λείπει ο πυρετός και στα βαθιά αποστήματα η διόγκωση.

 

Αίτια

Η μόλυνση πολύ συχνά προέρχεται από ένα στόμιο στον αυλό του πρωκτού (πρωκτικό στόμιο αποστήματος- συριγγίου). Από το στόμιο αυτό ξεκινά η μόλυνση και η δημιουργία φλεγμονής και πύου, η οποία συχνά εμφανίζεται σαν μία επώδυνη διόγκωση. Το πρωκτικό στόμιο προϋπάρχει της φλεγμονής και του αποστήματος. 'Αλλες αιτίες αποστήματος στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό είναι η ιδρωταδενίτιδα και οι απλοί δοθιήνες (καλόγεροι). Η φυματίωση και οι αμοιβάδες είναι πολύ σπάνιες αιτίες περιεδρικού αποστήματος.

 

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του αποστήματος είναι η άμεση και επείγουσα χειρουργική παροχέτευση, δηλαδή η διάνοιξη της κοιλότητας που περιέχει το πύον. Η χρήση αντιβιοτικών γίνεται μόνον σε περίπτωση που δεν εντοπισθεί το απόστημα λογω κακής διαγνωστικής τεχνικής. Εάν δεν εντοπισθεί η φλεγμονή, πρέπει να γίνει ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα. Εαν το πύον παραμείνει, το απόστημα επεκτείνεται, ακόμη και μέσα στους σφιγκτήρες μυες του πρωκτού. Η αντιμετώπιση του αποστήματος γίνεται δυσκολότερη και υπάρχει κίνδυνος σηψαιμίας.

 

Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την απομάκρυνση του πύου, ο πυρετός πέφτει, ο πόνος εξαφανίζεται και το χειρουργικό τραύμα σύντομα επουλώνεται.

 

Δημιουργία συρίγγιου

apost3
Συχνά μετά την χειρουργική επέμβαση παραμένει η επικοινωνία με τον πρωκτικό σωλήνα (το πρωκτικό στόμιο), με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής εκροή υγρού από μικρή οπή του τραύματος (συρίγγιο).

Εάν κλείσει η τομή, το απόστημα πιθανόν να επανεμφανισθεί επειδή τροφοδοτείται από το στόμιο στο εσωτερικό του πρωκτού.