Τηλ: 2114094912 |  Κιν: 6977807880  |
Email: nikoskoutsogoulas@gmail.com

Άρθρο μου για τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στις επεμβάσεις κολεκτομής στο PIRAEUSPRESS.GR