Άρθρο μου για τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στις επεμβάσεις κολεκτομής στο PIRAEUSPRESS.GR